Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Afbeeldingen De Maas De Kingbeek Het Kanaal Activiteiten Voetbal historie in Beeg Beegtenaere home Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Het bestuur Werkgroepen Bicht Uit de krant Nieuwsbrieven Wandeling Links Index Jaarboeken Groot Born Contact 15 dec, 2005 Een mo(nu)mentje voor een gedenkwaardige nieuwjaarsnacht 1926 02 jan, 2006 Gedenkwaardige jaarwisseling Grevenbicht 26 okt, 2006 De geur van zelfgemaakte soep 28 okt, 2006 Koningin staat in het krijt bij Grevenbicht 10 mrt, 2007 Vijf vragen aan Jean Knoors 20 mei, 2007 De bewaard gebleven veldnamen en het looiproces 24 apr, 2008 Wegkruis Palmen - Koten in ere hersteld 25 dec, 2008 Zalf voor de eenzame ziel 09 jan, 2009 Romeinse putrand luidt 25 jarig bestaan Heemkundevereniging “Bicht” in! 30 jan, 2009 Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht 04 feb, 2009 Inventarisatie historische vondsten in voormalige gemeente Born 4 feb. 2009 Romeinse putrand terug in kern Grevenbicht 25 mrt, 2009 De Koeweide 23 mei, 2009 Oranjebomen omheind 22 mrt, 2010 Monument voor slachtoffers vliegramp Grevenbicht 28 mrt, 2010 Verzet tegen bebouwing Maaskoul Nieuws Julich 23-05-2011 Fam Zwaans terug in Grevenbicht 23-02-2013 Nieuws project WO II 28-05-2011 Nieuws HV in regionieuws 29-06-2011 Nieuws Julich 23-10-2011 Nieuws oorlogsmuseum 06-09-2011 

Werkgroepen

Samenstelling:De vereniging telt momenteel circa 90 leden, verdeeld over twee secties:Geschiedenis en Oudheidkunde en Volkskunde De sectie "Geschiedenis en Oudheidkunde" houdt zich bezig met geschiedenis, archeologie en genealogie.De groep archeologie heeft als actiepunten het opsporen en inventariseren van plaatselijke bodemschatten en de vondsten van vroeger verricht bodemonderzoek, die zich elders bevinden.“Geschiedenis” onderzoekt het verleden van de naaste omgeving, speciaal van die perioden waarvan geschreven bronnen bestaan.De in genealogie geïnteresseerden doen niet alleen aan stamboomonderzoek, maar zij verzamelen ook gegevens over bepaalde personen, hun leven en leefomstandigheden. De sectie “Volkskunde” is actief met het nasporen en documenteren van het volksleven in heden en verleden, in de ruimste zin van het woord. Aandacht krijgen volksgewoonten en gebruiken, volksgeloof en bijgeloof, tering en nering, volksverhalen, volksmuziek en volkstoneel, volkskunst, dialect en dialectbenamingen, spreekwoorden en gezegden.Werkgroepen,Voor tussentijdse activiteiten, zoals bv. een tentoonstelling of een publicatie, worden speciale werkgroepen met leden uit de beide secties samengesteld.De activiteiten van de heemkundevereniging als geheel richten zich met name op het in stand houden van monumenten, beeldbepalende elementen en het landschap. Zij pleegt overleg met gemeente-besturen en werkt samen met andere verenigingen , in het bijzonder met de Kring Sittard van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.Verder tot ondermeer:VERLEG / SAMENWERKING MET DERDEN7.1Kerkbestuur St. Catharinaparochie7.2Vereniging Heemkunde Zonder Grenzen7.3Gemeentebestuur Born7.4Monumentencommissie Born7.5Monumentenoverleg gemeente Sittard-Geleen7.6Werkgroep Kruisen en Kapellen Sittard-Geleen7.7Vereniging Federatief Verband Tegen Ontgrindingen in Born7.10Diversen8.PROJECTEN / ACTIVITEITEN8.1Projecten8.1.1Gebruiken rond dood en begraven8.1.2Bankenplan gemeente Born8.1.3Oprichting Joods monument8.1.4Inventarisatie kruisen en kapellen8.1.5Plaatsen hekwerk met plaquette Julianaboom Grevenbicht8.1.6Restauratie Mariakapel Houtstraat ( afgesloten, doc. naar dossier 8.3.1.4 )8.1.7Restauratie en bruikleen trafohuis Boulevard8.1.8Restauratie Hubertuskapel Born ( afgesloten, doc. naar dossier 8.3.5.1 )8.1.9Kolentip Buchten8.1.10Julianakanaal8.1.11Verplaatsing Romeinse putrand (afgesloten, doc. naar dossier 8.4.1.8)8.1.12De Romeinen in Bicht8.1.13Herdenking Vrijgezellencongres (50 jaar)8.1.14Restauratie Mariakapel Staai ( afgesloten, doc. naar dossier 8.3.1.3 )8.1.15Restauratie en herplaatsing beeld Johannes Nepomucenes (afgesloten, doc. naar dossier 8.3.5.10)8.1.16Planten Amaliaboom Burgemeester Kotenplein (afgesloten, doc. naar dossier 8.5.1.2 )8.1.17Onderzoek grafkelders RK begraafplaats8.1.18Restauratie H. Kruiskapel ( afgesloten, doc. naar dossier 8.3.1.1 )8.1.19Oprichten monument gevallenen 1940 sluis Born (afgesloten, doc. naar dossier 8.4.5.4)8.1.20Oprichten gedenkteken watersnood 19268.1.21Restauratie kruis Palmen-Koten, Merovingenstraat ( afgesloten, doc. naar dossier 8.3.15 )8.1.22Restauratieadvies boerderij Hoedemakers Putstraat Born8.1.23Herinrichting plantsoen Jodenberg8.1.24Monumenten-inventarisatie8.1.25Jubileum 100 jaar St. Catharinakerk8.1.26Inventarisatie monumentale waarden RK begraafplaats8.1.27Oprichten gedenkteken Settela 8.1.28Grevenbicht en zijn café’s8.1.29Plaatsen hekwerk en plaquette Amaliaboom en plaquette Huwelijksboom Prinses Juliana (afgesloten, doc. naar dossier 8.5.1.2 en 8.5.2.1).8.1.30Aanmaak en plaatsen reprod. Jupiterbeeld8.1.31Onderhoud oude sluis en toekenning monunentale status aan meerpalen8.1.32Wandelroute “Zicht op Romeins Bicht”8.1.33Beegter weurd8.1.34Brochure Oranjebomen gemeente Sittard-Geleen8.1.35Aanvragen monumentale status Wieldershuizen8.1.36Zichtbaar maken gevelsteen Banmolen Born8.1.37Documenteren bodemvondsten8.1.38Besluit over oprichten gedenkteken Zwaans en Engwegen8.1.39Thema’s kalender drukkerij Corten8.1.40Aanbrengen rugsteun gietijzeren grafkruis Spee kerkhof8.1.41Tijdvenster “Romeins Bicht”8.1.42Brochure Cultuurhistorische wandeling Grevenbicht-Papenhoven8.1.43Behoud Vredespad Schoolstraat8.1.44Aanwijzing religieus erfgoed tot gemeentelijk monument8.1.45Oprichten herdenkingsmonument 75 jaar Julianakanaal (afgesloten, doc. naar dossier 8.4.5.2)Activiteiten Promotie en Educatie8.2.1Lezingen8.2.1.1Register lezingen8.2.2Excursies8.2.2.1Register excursies8.2.3Wandelingen / Excursies in werkgebied8.2.3.1Register wandelingen in werkgebied8.2.4Publicaties8.2.4.1Register Publicaties8.2.5Tentoonstellingen8.2.5.1Register Tentoonstellingen8.2.6Heemkundecursus “Bicht”Documentering, onderhoud en beheer Kapellen, Kruisen / Beelden8.3.1Grevenbicht8.3.1.1Heilig Kruiskapel, achter de Heilig Kruisstraat8.3.1.2Kruisbeeld, Beneluxlaan8.3.1.3Mariakapel, Staai8.3.1.4Mariakapel, Houtstraat-Rozenlaan8.3.1.5Veldkruis, Merovingenstraat8.3.1.6H. Hartbeeld, Kerkplein8.3.1.7Mariakapel, hoek Frankenstraat-Beelaertstraat8.3.1.8Kapel RK kerkhof8.3.1.9Processiekruis / kapel, Beegter Markt ( vervallen)8.3.1.10Gedenksteen op graf Kees Zwaans8.3.2Obbicht8.3.2.1Piëtakapel, hoek Kempenweg-Vonderstraat8.3.2.2H. Hartkapel, hoek Vonderstraat- Langs de Beek8.3.2.3Barbarakapel, Brugstraat8.3.2.4Willibrordkapel, Ecrevissestraat8.3.2.5H. Hartbeeld, Kerkplein8.3.3Buchten8.3.3.1Houten kruis met corpus, Achter de Hoven8.3.3.2Houten kruis met corpus, hoek Oude Baan-Dorpstraat (vervallen)8.3.3.3Missiekapel, Pastoriepad8.3.3.4Mariakapel, splitsing Keerweg-Dorpstraat8.3.3.5Buchterkruis, hoek Havenweg-Buchterweg8.3.4Holtum8.3.4.1Mariakapel, Kleine Laakweg8.3.4.2Smeedijzeren wegkruis, hoek Ankersweg-Panneshofstraat8.3.4.3H. Hartbeeld, hoek Martinusstraat-Panneshofstraat8.3.5Born8.3.5.1 St. Hubertuskapel, Parkweg8.3.5.2 Stenen veldkruis, kruising Molenstraat-Hondsbroek8.3.5.3 Hardstenen kruis, hoek Putstraat-Bosstraat8.3.5.4 Houten veldkruis, Putstrrat8.3.5.5 Houten veldkruis met corpus, Oude Baan8.3.5.6 Houten veldkruis met corpus, Graetheide8.3.5.7 Smeedijzeren veldkruis met corpus, Vreeveldj Graetheide8.3.5.8 Gietyzeren schutterskruis, kerkhof Born8.3.5.9 Houten veldkruis Hondsbroek (vervallen)8.3.5.10 Zandstenen beeld Nepomucenus, brug kasteel Born 8.3.6Illikhoven 8.3.6.1 Jasperskapelke, hoek Tabeckersweg-Illikhoven 8.3.6.2 Gedachteniskruis met corpus, Illikhoven8.4Documentering kleine monumenten8.4.1Grevenbicht8.4.1.1Spelende kinderen speelplaats Pastoor Franckschool8.4.1.2Hekwerk Pastoor Franckschool8.4.1.3Joods monument, Weidestraat8.4.1.4Beeld Chel Savelkoul, Oude Veerstraat8.4.1.5Gawstrekker, Watermolenstraat8.4.1.6Frenske ’t Zawpenske Burg. Kotenplein8.4.1.7Vredespad, Schoolstraat8.4.1.8Romeinse putrand, Schoolstraat8.4.2Obbicht8.4.2.1 Monument Pieter Ecrevissestraat8.4.2.2 Monument overtocht Maas Willem van Oranje, Maasstraat8.4.2.3 Steen van Stokkem, Maasstraat8.4.2.4 Reubevraeeter, Obbichter Markt8.4.2.5 Joods monument, Langs de Beek8.4.2.6 Oorlosmonument, brug Julianakanaal8.4.3Buchten8.4.3.1Monument Louvermen, Markt Buchten8.4.4Holtum8.4.5Born8.4.5.1St. Maartensput, Bronstraat8.4.5.2Herdenkingsmonument 75 jaar Julianakanaal8.4.5.3Bessemerbènjer, Kerkstraat8.4.5.4Oorlogsmonument 1940, Sluis Born8.5.Documentering gedenk-, herinneringsbomen8.5.1Grevenbicht8.5.1.1Geboorteboom prinses Juliana a/d Greune Paol8.5.1.2Geboorteboom prinses Amalia, Burg. Kotenplein8.5.1.3Herdenkingsboom Vrijgezellencongres, Burg. kotenplein ( zie dossier 8.1.13)8.5.1.4Jubileumboom 25 jaar werkgroep “Kingbeek”, Op de Coul 8.5.2Obbicht8.5.2.1Huwelijksboom Prinses Juliana en prins Bernard, Burg. Venckenstraat8.5.3Buchten8.5.4Holtum8.5.5Born8.5.5.1Herdenkingsboom Koningin Beatrix 50 jaar, binnenplaats voormalige kasteelhoeve8.5.5.2Jumilageboom Born-Nauheim, binnenplaats voormalige kasteelhoeve8.5.5.3Jubileumboom 40 jaar ‘Land van Swentibold’, Markt Born9.BEZWAAR EN INSPRAAK9.1Verbouwing Stadgen 6 Born9.2Woonwagenlocatie Kuppelkovenderstraat / Harrecoven9.3Bouw veestal Mik 209.4Verbouwing pand Oude Baan 12 Buchten9.5Bestemmingsplan kern Obbicht9.6Herstelplan Kingbeek9.7Startnotitie Grensmaasproject9.8Landschapsbeleidsplan gemeente Born9.9Strategiedisdussie gemeente Born9.10Keuze straatnamen9.11Restauratie rentmeesterswoning kasteelpark Born9.12Graven vijvervoedingstak Kasteel Obbicht9.13Herbestemming Bellevue9.14Bouw Inalfa nabij kasteel Wolfrath Holtum9.15Centrumplan Born (voorgenomen bebouwing marktplein)9.16Bebouwing Oranjeplein Obbicht9.17Groene triade gemeente Born9.18Uitbreidingsplan Aldenhof Born9.19Herbestemming Schipperskerk9.20Nieuwbouw / herbouw t.p.v. Gymzaal / schoolgebouw Aan de Greune Paol9.21Uitbreiding en beheer kerkhof Papenhoven-Grevenbicht9.22Nieuwbouw t.p.v. pand Schoutissen9.23Bezwaar tegen aanleg vijver achterzijde Brugstraat 20 Obbicht9.24Herbestemming kasteel en kasteelpark Born9.25Groenstructuurplan gemeente Born9.26Fusie gemeente Born-Sittard-Geleen9.27Bestemmingsplan Grensmaas9.28Restauratie / Nieuwbouw voormalig café Sparta Obbicht9.29Verplaatsen oorlogsmonument markt Sittard9.30Sloop boerderij Gebroek 6 Born9.31Ondeskundige ‘restauratie’ van beelden van Parochie H. Catharina9.32Bebouwing Maaskoul9.33Onderhoud aanplant Sluisweg9.34Verwijderen Lei-Linden Schoolstraat9.35Aanwijzing Historische Buitenplaats rondom kasteel Wolfrath9.36Behoud voetpad Holtum9.37Sloop panden 10-12 Beegter Markt en nieuwbouw ter plaatse9.3.8Bezwaar dierenwelz. centrum nabij kasteel LimbrichtGrevenbicht Obbicht - Papenhoven Schipperskerk Born Buchten Holtum

Het Heem "Bicht"