Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Afbeeldingen De Maas De Kingbeek Het Kanaal Activiteiten Voetbal historie in Beeg Beegtenaere home Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Het bestuur Werkgroepen Bicht Uit de krant Nieuwsbrieven Wandeling Links Index Jaarboeken Groot Born Contact 15 dec, 2005 Een mo(nu)mentje voor een gedenkwaardige nieuwjaarsnacht 1926 02 jan, 2006 Gedenkwaardige jaarwisseling Grevenbicht 26 okt, 2006 De geur van zelfgemaakte soep 28 okt, 2006 Koningin staat in het krijt bij Grevenbicht 10 mrt, 2007 Vijf vragen aan Jean Knoors 20 mei, 2007 De bewaard gebleven veldnamen en het looiproces 24 apr, 2008 Wegkruis Palmen - Koten in ere hersteld 25 dec, 2008 Zalf voor de eenzame ziel 09 jan, 2009 Romeinse putrand luidt 25 jarig bestaan Heemkundevereniging “Bicht” in! 30 jan, 2009 Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht 04 feb, 2009 Inventarisatie historische vondsten in voormalige gemeente Born 4 feb. 2009 Romeinse putrand terug in kern Grevenbicht 25 mrt, 2009 De Koeweide 23 mei, 2009 Oranjebomen omheind 22 mrt, 2010 Monument voor slachtoffers vliegramp Grevenbicht 28 mrt, 2010 Verzet tegen bebouwing Maaskoul Nieuws Julich 23-05-2011 Fam Zwaans terug in Grevenbicht 23-02-2013 Nieuws project WO II 28-05-2011 Nieuws HV in regionieuws 29-06-2011 Nieuws Julich 23-10-2011 Nieuws oorlogsmuseum 06-09-2011 

De Kingbeek

Loop van kingbeek Klik op foto's voor vergroten

Loop van kingbeekKlik op foto's voor vergroten.

Kingbeek mondt uit in de maas

De bronbeek die aan de Hogenberg bij Natenhoven ontspringt

Kasteel Obbicht werd in 1780 gebouwd op de plaats van een middeleeuwse burcht, even ten zuiden van Obbicht, die terug gaat tot het jaar 1250. De kasteelgrachten werden gevoed door het water van de kingbeek. Waar het grachtwater terugvloeit in de kingbeek stond een papiermolen die dateerde uit 1699. De molen was het geboortehuis van de bekende schrijver Pieter Ecrevisse. Na een verwoestende brand in 1954 is het kasteel in 1988 volledig gerestaureerd, dankzij de voort-varenheid van de huidige bewoners.

De kingbeekmolen zou omstreeks 1548 als korenmolen zijn gebouwd. Voor geschiedenis molen zie verder op deze pagina

De kingbeekDe Kingbeek, de bronbeek die aan de Hogenberg bij Natenhoven ontspringt aan de voet van de steilrand tussen het midden- en laagterras van de Maas. Het water vult een komvormig bekken "de Sjprenk", waarna de beek door een bronbos, "'t Brock", in noordelijke richting naar de bebouwde kom van Obbicht stroomt, onderweg het water tal van kleinere sprengen opnemend. In het bos heeft de beek het karakter van een snelstromende bergbeek, om bij de bebouwde te veranderen in een trager stromende laaglandbeek.Van bron tot monding loopt de Kingbeek over een afstand van 7 km vrijwel parallel aan de Maas. Van grote betekenis voor de accentuering van de beek in het landschap is de beekbegeleidende vegetatie, die merendeels bestaat uit knotwilgen en populieren. In Landschappelijke zin is de beek van doorslaggevende betekenis voor het aanzien van de groene structuur.Archelogische vondsten tonen aan dat het dal van de Kingbeek al vanaf de prehistorie bewoning kent. Op diverse plaatsen bepaalde de loop van de Kingbeek de grenzen tussen de voormalige gemeenten Grevenbicht, Obbicht-Papenhoven, Born en Roosteren. In het verleden heeft de beek het bewonongspatroon van de dorpen sterk beinvloed.In het beitengebied noordelijk van Papenhoven is de beek een fraaie meanderende waterloop, die bij de Koeweide door een uniek kronkel waardengebied stroomt , om zuidelijk van Vissersweert uit te monden in de Maas

De kingbeekmolen zou omstreeks 1548 als korenmolen zijn gebouwd. Juiste datum is onbekend. Het verhaal gaat dat de oorspronkelijke bewoners van Horis zich gevestigd hadden op een 5-tal hooggelegen punten. De mensen die toen een gemeenschap of dorp vormden hadden de landbouw als het hoofdmiddel van bestaan. Om het noodzakelijke meel te verkrijgen, zonder ver te hoeven lopen, werd besloten een molen in het dorp te bouwen. Na rijp beraad vond men aan de Rattenberg de geschikte plaats, aangezien hier het meeste verval was. Er werd een coöperatie van 24 leden gesticht, die een nieuwe beek groef tot aan de Rattenberg en verder naar de Oude Maas. Toen de molen klaar was, kreeg elk lid 2 weken maalrecht. De coöperatieve vereniging is meer dan drie eeuwen blijven bestaan. In het jaar 1820 is het maalrecht publiek verkocht en overgegaan aan de molenaar Arnoldus Baartz. Het onderslagrad van de oorspronkelijke molen had een middellijn van 8,20 m en een breedte van 0,44 m. Met deze middellijn behoorde het waterrad van deze molen tot de grotere raderen in Limburg. In de tweede helft van de 19e eeuw werd dit rad enkele malen vernieuwd, waarbij de schoephoogte telkens werd aangepast. In 1887 werd Elisabeth Baken te Venray de nieuwe eigenaresse. Zij kocht de molen voor haar zoon Frans Roelofs, die toen molenaar-pachter was van de Armenmolen in Nieuwstadt. Bij een verbouwing door Roelofs, nog in hetzelfde jaar 1887, is het waterrad, vervangen door een verticale Girard-turbine. In 1893 werd ook door Roelofs een tweede hands 24 pk Grasso stoommachine uit 1877 geplaatst. De ketel raakte in 1926 door een hoge waterstand zodanig beschadigd dat hij door het Stoomwezen werd afgekeurd. De schoorsteen bij het huidige molengebouw herinnert nog aan de periode dat er op stoom werd gemalen. In 1916 kwam de molen in handen van Henricus Roelofs. Zijn zoon Willem Roelofs zou de laatste molenaar zijn die de molen in bedrijf hield. Zo zou deze familie de molen meer dan 70 jaar in bezit hebben.

Harrie ClaessenGrevenbicht Obbicht - Papenhoven Schipperskerk Born Buchten Holtum

Het Heem "Bicht"