Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Afbeeldingen De Maas De Kingbeek Het Kanaal Activiteiten Voetbal historie in Beeg Beegtenaere home Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Het bestuur Werkgroepen Bicht Uit de krant Nieuwsbrieven Wandeling Links Index Jaarboeken Groot Born Contact 15 dec, 2005 Een mo(nu)mentje voor een gedenkwaardige nieuwjaarsnacht 1926 02 jan, 2006 Gedenkwaardige jaarwisseling Grevenbicht 26 okt, 2006 De geur van zelfgemaakte soep 28 okt, 2006 Koningin staat in het krijt bij Grevenbicht 10 mrt, 2007 Vijf vragen aan Jean Knoors 20 mei, 2007 De bewaard gebleven veldnamen en het looiproces 24 apr, 2008 Wegkruis Palmen - Koten in ere hersteld 25 dec, 2008 Zalf voor de eenzame ziel 09 jan, 2009 Romeinse putrand luidt 25 jarig bestaan Heemkundevereniging “Bicht” in! 30 jan, 2009 Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht 04 feb, 2009 Inventarisatie historische vondsten in voormalige gemeente Born 4 feb. 2009 Romeinse putrand terug in kern Grevenbicht 25 mrt, 2009 De Koeweide 23 mei, 2009 Oranjebomen omheind 22 mrt, 2010 Monument voor slachtoffers vliegramp Grevenbicht 28 mrt, 2010 Verzet tegen bebouwing Maaskoul Nieuws Julich 23-05-2011 Fam Zwaans terug in Grevenbicht 23-02-2013 Nieuws project WO II 28-05-2011 Nieuws HV in regionieuws 29-06-2011 Nieuws Julich 23-10-2011 Nieuws oorlogsmuseum 06-09-2011 

25 mrt, 2009 De Koeweide

De Koeweide.De ‘koeweide’: voor de dorpsbewoners een begrip, voor de mensen van buiten een opmerkelijke benaming, die vragen oproept. Want niet elke wei waar koeien grazen, is een koeweide; met andere woorden De Koeweide is een plaatselijke benaming of toponiem, weliswaar voor een weidegebied waar koeien grazen.Koeweiden tref je in Limburg op meedere plaatsen aan gelegen in het zomerbed van de Maas. Eén van de weinige plaatsen langs de Maas waar zo’n Koeweide in nog nagenoeg ongeschonden toestand voorkomt is Grevenbicht. Op andere plaatsen, zoals Wessem en Roermond, is de koeiweide door ontgrinding verdwenen en herinnert alleen de naam nog aan het vroegere weidegebied.Wie vanaf het toeristische veerpontje in Grevenbicht in de noordelijke richting de Maasdijk volgt, heeft voorbij de laatste dijkwoningen ter linkerzijde een fraai uitzicht over de zich steeds breder uitstrekkende koeweide die dus wel nog bestaat, maar waar nu geen koeien meer grazen.In oude geschriften komt ze meestal voor onder de benaming Horisser Koeweide, verwijzend naar de verlaten middeleeuwse nederzetting, of wüstung, ‘Horis’, waarvan tot nu toe nog geen sporen zijn terug gevonden.Gemeenschappelijk weidegebiedDe Horisser Koeweide was in oorsprong een gemeenschappelijk weidegebied met in zijn grootste omvang een oppervlakte van ruim 58 bunder, gelijk aan evenzoveel hectares. Vóór de Franse tijd (1794) was de koeweide bezit van de landsheer, de hertog van Gulik, die ze verpachtte aan de inwoners. Nadien kwam ze aanvankelijk in particuliere handen om midden 19de eeuw te worden aangekocht door de gemeente Grevenbicht.De gemeente verpachtte jaarlijks de koeweide aan inwoners van Grevenbicht, met uitzondering van de inwoners van Papenhoven, die namelijk tot de gemeente Obbicht en Papenhoven behoorden. Voor de verpachting was een gemeentelijke verordening opgesteld met richtlijnen waaraan de pachters moesten voldoen. Zo moesten pachters vóór aanvang van de weidegang op de gemeentesecretarie melding maken het aantal stuks vee waarmee ze naar de koeweide wilden gaan, onder betaling van de vastgestelde vergoeding per dier. Alleen hoornvee (koeien, runderen en ossen) werd op de koeweide toegelaten met uitzondering van stieren, zieke en lastige dieren.De koeherderOm de weidegang, die duurde van begin mei tot eind november, ordelijk te laten verlopen stelde de gemeente een zogenaamde koeherder en twee helpers aan. De koeherder verzamelde ’s morgens om zes uur, na een ferm signaal op zijn koehoorn, et vee op enkele vaste plaatsen in het dorp en bracht het vervolgens naar de koeweide waar het de hele dag onder zijn hoede verbleef.’s Avonds voor de invallende duisternis, bracht de ‘naerd’ zoals de koeherder werd genoemd, samen met zijn helpers het vee weer terug naar de vaste plaatsen in het dorp, waar het door de eigenaren werd afgehaald om naar de stal te worden gebracht.Rond 1950 en latere jaren was het gebruikelijk dat de eigenaren het vee zelf naar de koeweide brachten en het daar weer afhaalden, als de koeien al niet zelf de weg heen en terug vonden. Midden jaren vijftig van de 20ste eeuw kwam uit praktische overwegingen een einde aan deze oude traditie in het Maasdorp Grevenbicht.Scoop, 18-02-2009Bron: Heemkundevereniging Bicht ‘Portret van een plek’. Natuurhistorische beschrijving van een bedreigend stukje Maasdal.Terug naar overzichtGrevenbicht Obbicht - Papenhoven Schipperskerk Born Buchten Holtum

Het Heem "Bicht"