Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Afbeeldingen De Maas De Kingbeek Het Kanaal Activiteiten Voetbal historie in Beeg Beegtenaere home Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Het bestuur Werkgroepen Bicht Uit de krant Nieuwsbrieven Wandeling Links Index Jaarboeken Groot Born Contact 15 dec, 2005 Een mo(nu)mentje voor een gedenkwaardige nieuwjaarsnacht 1926 02 jan, 2006 Gedenkwaardige jaarwisseling Grevenbicht 26 okt, 2006 De geur van zelfgemaakte soep 28 okt, 2006 Koningin staat in het krijt bij Grevenbicht 10 mrt, 2007 Vijf vragen aan Jean Knoors 20 mei, 2007 De bewaard gebleven veldnamen en het looiproces 24 apr, 2008 Wegkruis Palmen - Koten in ere hersteld 25 dec, 2008 Zalf voor de eenzame ziel 09 jan, 2009 Romeinse putrand luidt 25 jarig bestaan Heemkundevereniging “Bicht” in! 30 jan, 2009 Romeinse wandeling door Grevenbicht en Obbicht 04 feb, 2009 Inventarisatie historische vondsten in voormalige gemeente Born 4 feb. 2009 Romeinse putrand terug in kern Grevenbicht 25 mrt, 2009 De Koeweide 23 mei, 2009 Oranjebomen omheind 22 mrt, 2010 Monument voor slachtoffers vliegramp Grevenbicht 28 mrt, 2010 Verzet tegen bebouwing Maaskoul Nieuws Julich 23-05-2011 Fam Zwaans terug in Grevenbicht 23-02-2013 Nieuws project WO II 28-05-2011 Nieuws HV in regionieuws 29-06-2011 Nieuws Julich 23-10-2011 Nieuws oorlogsmuseum 06-09-2011 

09 jan, 2009 Romeinse putrand luidt 25 jarig bestaan Heemkundevereniging “Bicht” in!

Romeinse putrand luidt 25 jarig bestaan Heemkundevereniging “Bicht” in!Zaterdag 31 januari 2009 herdenkt de Heemkundevereniging “Bicht” op feestelijke wijze het feit dat zij 25 jaar geleden werd opgericht. Om precies te zijn was het 10 november 1983 toen het besluit werd genomen om het per die datum opgeheven Comité K82 voort te zetten in de vorm van een heemkundevereniging. De opening van het jubileumjaar krijgt een extra feestelijk karakter door de onthulling van de Romeinse putrand die op initiatief van de heemkundevereniging werd overgeplaatst van de Jodenberg naar de dorpskern, dicht bij de plaats waar hij in 1922 werd gevonden. Het hele jaar 2009 staat verder in het teken van de jubileumviering met allerlei activiteiten die plaatsvinden in alle kernen van de voormalige gemeente Groot - Born, het werkgebied van de Heemkundevereniging. In aparte perspublicaties zal daar uitvoerig aandacht worden besteed.Van K 82 naar Heemkundevereniging “Bicht”25 Jaar geleden, op 10 november 1983, werd het besluit genomen om in Grevenbicht een heemkundevereniging op te richten met de naam Heemkundevereniging “Bicht”. “Bicht” was tot het jaar 1400 de gezamenlijke naam voor Obbicht en Grevenbicht. Nadat Grevenbicht in 1400 Guliks gebied werd en Obbicht en Papenhoven Gelders / Loons was, kregen de plaatsen een afzonderlijke naam.De heemkundeverenging ontstond uit het Comité K82, dat in 1982 op grootse wijze de viering van het 75 - jarig bestaan van de Parochiekerk van Papenhoven - Grevenbicht hadden georganiseerd. Nadat het Comité K82 ook nog het zilveren priesterfeest van pastoor André Widdershoven en het 40 - jarig kostersschap van Sjaak Hendrix had georganiseerd namen enkele leden van het K82 het besluit verder te gaan als heemkundevereniging naar het voorbeeld van soortgelijke verenigingen in andere plaatsen. Een belangrijke overweging daarbij was, dat de uitgebreide documentatie over het verleden van Papenhoven - Grevenbicht, bij elkaar gebracht in een expositie in “Oos Hoes” tijdens de viering van het kerkjubileum, bewaard moest blijven.Zorg voor het HeemHet werkterrein van de Heemkundevereniging “Bicht” was in de beginjaren beperkt tot het grondgebied van de twee “Bichten”. In 1989 werd het werkterrein uitgebreid tot de grote gemeente Born van na de fusie per 1 januari 1982. Over de doelstelling en de omvang van het werkgebied van de vereniging zijn de statuten erg duidelijk:“De vereniging heeft tot doel de plaatselijke bevolking en andere geïnteresseerden bewust te maken van al het waardevolle dat het gebied Groot - Born in heden en verleden te bieden heeft met betrekking tot natuur en cultuur, alsmede waar mogelijk reconstructie, restauratie en instandhouding van deze natuur- en cultuurhistorische waarden te bevorderen, casu quo een bijdrage daaraan te leveren door het eventueel ageren tegen overheids- of andere besluiten, waardoor milieu, natuur en cultuur in de regio kan worden geschaad.” Een mondvol juridische taal, die duidelijk de brede zorg aangeeft die de vereniging heeft voor het behoud van het culturele erfgoed in het woongebied van de inwoners van Groot - Born. Het is daarbij niet alleen een kwestie van bewust maken van en een bijdrage leveren aan het behoud van het heemkundige erfgoed, maar ook op basis van argumenten stelling nemen tegen ingrepen die het milieu, de natuur en de cultuur in de regio aantasten of bedreigen.Twee sectiesOm die doelstelling handen en voeten te geven, werden twee secties in het leven geroepen, te weten de Sectie Volkskunde die zich vooral bezig houdt met het opsporen en vastleggen van volksverhalen, gebruiken, religieuze uitingen, gewoonten, muziek, kunst, enz. naast het bestuderen en documenteren van het plaatselijke dialect, de spelling en de uitspraak. De sectie verzamelt en documenteert ook plaatselijke spreekwoorden, veld-, straat-, weg- en streeknamen. Daarnaast treedt de sectie binnen het werkgebied van de heemkundevereniging ook op als Werkgroep Kruisen en Kapellen in nauwe samenwerking met de gelijknamige Limburgse Stichting.De Sectie Geschiedenis, Oudheidkunde en Genealogie bestudeert en documenteert de plaatselijke geschiedenis in de meest ruime zin: de voorgeschiedenis of prehistorie, de burgerlijke en kerkelijke geschiedenis in hun relatie tot de regionale en landelijke geschiedenis. Daaronder wordt ook de bestudering van de familiegeschiedenis (genealogie) begrepen.JaarboekDe heemkundevereniging geeft sinds enkele jaren met veel succes een jaarboek uit waarin de resultaten van het onderzoek binnen de secties wordt vastgelegd. Vijf jaarboeken zijn sinds 2003 verschenen met daarin een grote verscheidenheid aan volkskundige, historische en genealogische bijdragen. Leden van de Heemkundevereniging krijgen het jaarboek gratis binnen. Voor niet leden worden de jaarboeken tegen kostprijs aangeboden.Cursus Verleden Groot - BornEén van de activiteiten die in het jubileumjaar wordt opgestart is de Cursus Verleden Groot - Born, waarin alle mogelijke onderwerpen uit het verleden van de vijf deelplaatsen van Groot - Born aan de orde komen. De cursus heeft een blijvend karakter, want niet alle onderwerpen kunnen in één cursusjaar aan de orde komen. De cursus omvat naast onderwerpen uit de politieke geschiedenis van Groot - Born, ook aspecten uit het volksleven, zoals godsdienst, gewoonten en gebruiken, feesten, enz. Ook is het de bedoeling een cursus lezen en schrijven in het dialect aan te bieden.Een wakend oogDe heemkundevereniging draagt ook in adviserende of uitvoerende zin haar steentje bij aan de instandhouding van de voor de geschiedenis belangrijke gebouwen, voorwerpen en elementen in het eigen werkgebied en de omgeving. Binnen haar doelstellingen houdt zij een wakend oog op het behoud van waardevolle zaken in het heem. Twee monumentale gebouwen in de voormalige gemeente Born kunnen in dit verband dienen als stille getuigen van de inzet van de heemkundevereniging voor het behoud van het culturele erfgoed. Zo kon het markante huis Peters in Buchten door de inspanning van de heemkundevereniging van de sloophamer worden gered. Ook de St. Hubertuskapel in Born kon door tijdig inspringen van de heemkunde-vereniging worden behoed voor een ramp als gevolg van ondeskundig ingrijpen tijdens al in gang gezette restauratiewerkzaamheden.Onthulling Romeinse putrand en feestavond Zoals al werd aangegeven begint het jubileumprogramma van de heemkundevereniging op zaterdag 31 januari 2009 met de onthulling van de Romeinse putrand die dan van de Jodenberg is verplaatst naar het centrum van het dorp, zo dicht mogelijk bij plaats waar hij in 1922 door de heer H. Cörvers werd opgegraven op de plaats van huidige pand Aan de Greune Paol 16 in Grevenbicht. In de loop van 2009 zal met de putrand als uitgangspunt een bewegwijzerde wandelroute worden uitgezet langs Romeinse vindplaatsen in Grevenbicht en Obbicht.De Romeinse putrand bij de JodenbergNa de onthulling van de putrand vindt in Oos Hoes een feestavond plaats voor de leden van de heemkundevereniging en hun partners. Tijdens de openingsavond zullen drie jubilarissen / oprichters worden gehuldigd, te weten Guus Janssen, Miel Jaspers en Jean Knoors.Opening jubileumvieringNiet minder dan negen werkgroepen zijn druk in de weer om delen van het programma uit te werken. Aanvankelijk was het de bedoeling om de start van het Jubileumjaar 2008 - 2009 te laten plaatsvinden op zaterdag 29 november 2008. Door onvoorziene omstandigheden was die datum echter niet haalbaar. Dankzij de loyale medewerking van de gemeente is het mogelijk om de opening van de jubileumviering te houden op zaterdag 31 januari 2009. In de aanloop naar de startdatum is het bestuur van de Heemkundevereniging druk in de weer om het begin en het verdere verloop van de jubileumviering goed voor te bereiden.DorpswandelingenDe dag na de officiële opening van de jubileumviering wordt op zondag 1 februari 2009 een geleide wandeling door de oude kernen van Grevenbicht en Papenhoven georganiseerd. Daarbij komt het accent te liggen op plekken en gebouwen die voor de historie van Papenhoven - Grevenbicht van wezenlijke betekenis zijn en waarmee de heemkundevereniging in de voorbije kwart eeuw grote bemoeienis heeft gehad om ze in goede staat te behouden in het belang van het karakteristieke dorpsbeeld.In de daarop volgende maanden van 2009 worden op nader aan te geven data soortgelijke wandelingen georganiseerd in de kernen van de andere kerkdorpen binnen de voormalige gemeente Born: Obbicht, Born, Buchten en Holtum. Aan deze cultuurhistorische wandelingen kan iedereen deelnemen.Oranjebomen in de belangstellingNaar aanleiding van de geboorte van prinses Amalia op 7 december 2003 werd op initiatief van de heemkundevereniging op het Burgemeester Kotenplein in Grevenbicht een Amaliaboom geplant. De belofte om de boom t.z.t. van een passend hekwerk te voorzien, wordt in 2009 ingelost door de onthulling van het hekwerk op koninginnedag. Diezelfde dag wordt in Obbicht het gerestaureerde hekwerk van de huwelijksboom voor Prinses Juliana en Prins Bernhard onthuld i.s.m. het Oranjecomité Obbicht. Vast staat dat de Oranjeboom in Obbicht tot nu toe ten onrechte werd gezien als een geboorteboom voor Prinses Beatrix. Verder zal de heemkundevereniging een brochure over Oranjebomen in de gemeente Sittard - Geleen uitbrengen. Het hele Oranjeproject wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente.Inventarisatie en beschrijving grafmonumentenEen project dat in het jubileumjaar ook tot uitvoerring wordt gebracht is de inventarisatie en beschrijving van monumentale graven op het oude kerkhof in Papenhoven. Die inventarisatie is van groot belang om dat deel van het kerkhof in zijn geheel voor te dragen voor het verkrijgen van de status van beschermd monument.Grevenbicht en zijn Café’sIn het verleden telde Grevenbicht tientallen café’s, waarvan er nog maar enkele zijn overgebleven. “Grevenbicht en zijn café’s” is daarom een dankbaar onderwerp voor een boeiende themapresentatie, waarmee de heemkundevereniging het jubileumjaar 2008 - 2009 in november 2009 afsluit in Brasserie Ónger de Kestaanjeleboum in Grevenbicht.Jubileumboek 25 Heemkundevereniging.”Bicht”Het Jubileumboek van de Heemkundevereniging.”Bicht”, waarin de activiteiten van de vereniging gedurende de 25 jaar van haar bestaan in een breed kader worden geplaatst, wordt aan het einde van de slotmanifestatie gepresenteerd.Terug naar overzichtGrevenbicht Obbicht - Papenhoven Schipperskerk Born Buchten Holtum

Het Heem "Bicht"